Bestyrelsesmøde 03-11-2003


Tilstede: : Jacob, Anders, Nana, Bager, Christian
Referent: Christian


Punkt 1 - Ansvarsuddelling

Web og mail - Christian
Nøgle - Jacob
Affald - Anders
Sodavand - Nana

Punkt 2 - Regnskab

Jacob er på sagen, men er ikke kommet helt ind i det endnu. Han arbejder på sagen.
Jacob ser på PF legatet på 2000

Punkt 3 - Moller

Moller har meldt ud, at han måske godt vil være prez. Han inviteres med til nogle bestyrelsesmøder for at se, hvad det er.

Punkt 4 - PMC 10 års jubilæumstræf

Datoen er sat til 20-22 august 2004.
Budgettet er sat til 5000 kr plus udlæg.

Punkt 5 - Videoaften

Fredag 28/11 2003 vises film hos hygge Johnny. Der vises Ringenes Herre II

Punkt 6 - Julehygge

Tirsdag 9. december er der julehygge i PMC. Der vil være gløgg, æbleskiver og pebernødder. Kælderbaren er åben bagefter, så når vi har lyst, går vi derind.

Punkt 7 - Tysklandsturen

Sten E. står for transporten, og hvilken vej vi kører. Bestyrelsen vil godt give 1000 til arrangementet. Christian kontakter Sten og aftaler nærmere. Der aftales en dato hurtigst muligt.

Punkt 8 - Julefrokosten

Datoen er sat til 14. februar 2004. Budgettet er sat til 800 kr. Julefrokostudvalget finder ud af nærmere. Anders, der sidder i udvalget ordner det herfra.

Punkt 9 - Dækmaskinen

Anders kontakter Niels angående den manglende ventil til dækmaskinen. Der bliver set på det til Oprydningsdagen

Punkt 10 - Oprydningsdagen

Får lige listen fra Bager

Punkt 11 - Værkstedet i klubben

Bestyrelsen er stadig forundret og sure over at værktøjet bliver ved med at forsvinde.