Bestyrelsesm¸de 29-09-2003Tilstede: Bager, Niels, Palle, Karsten, Christian

Referant: Christian

 

Punkt 1 - Generalforsamlingen

Denne er sat til mandag den 27/10-03 kl 19.00
Niels s¸rger for ¸l. Karsten s¸rger for kager.
Palle og Niels laver indbydelse til generalforsamlingen
 

Punkt 2 – Dagsorden for Generalforsamlingen

Problemet med ¸l i klubben.
Status på nyt lokale til PMC, og testb¿nken
Forslag til ¿ndring i vedt¿gter: Man skal have en indregistreret mc for at
blive medlem. Ej tilbagevirkende kraft.
Det s¿dvanlige
(Palle og Karsten vil gerne tr¿kke sig fra bestyrelsen, Niels vil gerne
fors¿tte som kasserer, Bager vil gerne fors¿tte som Prez, hvis der ikke er
andre kandidater)
 

Punkt 3 – Regnskab 2002/2003

Rykkere for 2002/2003 er sendt ud til de implicerede i uge 39.
Bager minder folk om at opdatere deres adresser på nettet vha. pimsemail.
 

Punkt 4 – Nye lokaler

Palle har fået svar fra dem der skulle have styr på det. De siger, at de
ikke har overblik over det pt, og at vi skal s¸ge igen senere.

 

Punkt 5 – Åbent hus arrangement

Christian siger arrangementet gik godt, og der kommer 1-2 nye medlemmer. God
ide med kontakt sedler.
Forslag til forbedringer til n¿ste gang: En projektor med film på. En
computer med netadgang, så vi kan vise hjemmesiden.
Tak til Uffe, Jacob Bunk, Anders LM, Andreas Dam, Moller, Bager, Morten
Wagner for at hj¿lpe med at snakke med folk og fremvise deres motorcykler.
 

Punkt 6 - Sturup

Tak til Niels for et godt stykke arbejde.
Godt arrangement, der gik godt (med nogle enkelte uheld).
N¿ste gang skal der reklameres mere for det, så vi kan få flere pimser med.
Der er overvejet et arrangement i maj e.lign, så vi evt kan tage derop 2
gange om året.
 

Punkt 7 – Web’en

Christian Har snakket med Hylle, og blevet sat mere ind i web-strukturen.
Hylle foreslår en samling af data, så de ikke ligger så spredt som de g¸r
nu.
Christian f¸lger op på situationen, og snakker med Dantzer og Hylle.
Vi s¿tter pris på den service XFM og PRG giver os, og vil gerne fors¿tte på den måde.
Bestyrelsen vil gerne skaffe ny hardware, når det er n¸dvendigt for at have kapacitet og hurtighed nok.

 

Punkt 8 - Klublokalet

D¿kholderne er blevet sat op. Bestyrelsen vurderer, at folks d¿k ikke tager
skade ved at h¿nge der, i den periode  det er rimeligt at have sine d¿k h¿ngene der af gangen.
Dans bremseudlufter er blevet ¸delagt. Klubben har k¸bt en ny, og der bliver
afregnet med Dan. Karsten s¸rger for det kommer i orden.
 

Punkt 9 – Oprydning i klublokalet

Vi skal til at have ryddet op i lokalet igen. Huller i gulvet skal fyldes
op, og der skal g¸res rent.
Christian forh¸rer sig til tidligere kontakt om mulighed for bevilging af
penge fra S-huset til renovering af klubben.
Oprydningen er sat til l¸rdag d. 15/11-03 kl 10.00