Bestyrelsesm¸de 26-06-2003Tilstede: Bager, Karsten, Niels, Palle, Christian

Referant: Christian

 

Punkt 1 - D¿kmaskinen

Niels unders¸ger sagen videre, og får serviceret den hurtigst muligt.
 

Punkt 2 – Billeder på nettet

Palle snakker med Hylle og/eller Dantzer om mulighederne for billeder på
nettet.
Det er blevet foreslået at der skal v¿re mulighed for flere billeder, til
folk med eks. flere maskiner.

 

Punkt 3 – K¿lderbaren episoden

Som f¸lge af at ingen har meldt sig, vil det fremover ikke v¿re muligt at
finde ¸l i klubbens lokale. På n¿ste generalforsamling bliver det taget op,
om der skal forefindes ¸l i klubbens lokale.
Bestyrelsen er meget skuffet over at der ikke er nogle der har meldt sig.

 

Punkt 4 - D¿kholderne

Christian snakker med Teknisk Forvaltning, og får dem sat op snarest.

 

Punkt 5 – D¿k I klubben

Folk er blevet bedre til at tage deres brugte d¿k med sig igen.
De kan stadig afleveres på genbrugsstationen på Firskovvej. De har åbent til
17 alle hverdage)

 

Punkt 6 – Arragementer I år

Asserbo - Vi håber på at en tur kan lade sig g¸re engang i midten af
September.
Niels kontakter sine for¿ldre og h¸rer ad.
Sturup - Der arbejdes på årets tur til Sturup Raceway.
 

Punkt 7 – Klubturene

Fremm¸det har ikke v¿ret så st¿rkt som tidligere.
Vi s¸ger forslag til hvad der kan g¸res bedre, for at ¸ge antallet af
fremm¸dte. Eksempler kan v¿re ¿ndring af tidspunkt, ¿ndring af dage, ¿ndring
af stil, remindere inden der k¸res klubture etc...