Bestyrelsesmøde hos Palle torsdag den 6. marts 2003


Tilstede: Bager, Christian, Palle, Niels, Karsten


Punkt 1 - Kassererskifte

Niels ordner det med Nina.

Punkt 2 - Klubben

Vægankre mangler stadig. Toms murhammer er stjålet. Parkafdeling kontaktes mhp. råd og hjælp til at bore huller.
Vi er gået over til at hente øl og vand hos Kampsax-købmanden

Punkt 3 - Økonomi efter julefrokost

Arrangørerne har lagt ud for kr. 875 til øl og fadølsanlæg.

Punkt 4 - Kalenderpunkter

Træf på Toppen. Man kan nu campere allerede fra om mandagen. Pris kr. 60.
Caps inviterer til Buell-test 29. marts.

Punkt 5 - Spam på bestyrelseslisten

Palle snakker med Hylle om at oprette et filter, hvis det ikke kræver megen tid.

Punkt 6 - Budget

Udfærdiget

Referent: Karsten