Bestyrelsesmøde 09-01-2003


Tilstede: Bager, Karsten, Nina, Christian (afbud fra Palle)


Punkt 1 - Siden sidst:

TDR’en, er endeligt fjernet fra klubben
Dækholdere klar i uge 5 (Christian)
Ny bankkonto er klar, dog mangler overførsel af indestående fra BG bank (Nina og Bager)

Punkt 2 - Til næste møde:

Liste over kontingent udeståender (Nina)
Status på nøgler (Palle)

Punkt 3 - Indkøb af nyt værktøj:

Ny stor momentnøgle (gl. er ødelagt)
Søgerbladene (er bøjede og ridsede) køb bedre kvalitet
Ornepikkene (flere er knækkede)
Synkroniseringsværktøjet er nu helt i skoven og et nyt er bestilt.

Punkt 4 - Referater på nettet:

Nina gensender generalforsamlingsreferat til Bager

Punkt 5 - Videoaften:

Hvem holder næste videoaften?
Hvor er ’a twist of the wrist’ videoerne?

Punkt 6 - Opdatering af Kalenderen:

Indtastning af samtlige klubaftenen for resten af året
(Bakkeåbning, Bellacenter tur 15/2, Julefrokost, Træf på toppen, Bakkelukning og de andre ting)