Bestyrelsesmøde 22-11-2002


Tilstede: Bager, Nina, Karsten, Christian

 

Punkt 1 - TDR'en:

Den skal væk. Vi skal have kontaktet ejeren, og hvis han ikke selv
vil fjerne den, må vi gøre det for ham.... 
Der var også snak om evt udmeldelse, da han vidst heller ikke havde betalt kontingent, og nok ikke
får lavet cyklen før?????
 

Punkt 2 - Dækholdere:

Processen er i gang. Forventes færdige medio januar 2003.

 

Punkt 3 - Manglende indbetalinger:

Stadig ca 25 mangler at betale kontingent.
Nina laver en "blacklist"
 

Punkt 4  - Dæk i klubben:

Der er for mange dæk i klubben. Christian har tilbudt at se på det.

 

Punkt 5 - Juledag d 10/12-02:

Dagen fastholdes, og starten sættes til kl 19.
Bager og Karsten kommer. (Palle??) Nina kunne ikke, og Christian kigger måske
forbi hvis tiden tillader det.
 

Punkt 6 - PMC listen:

Aktivitetsniveauet er fint. Ingen spam men alligevel sjove indlæg.

 

Punkt 7 - Generalforsamlignsreferatet på nettet:

Bager sørger for det.
 

Punkt 8 - Twist of the Wrist:

Indkøb af Keith Kode - "Twist of Wrist" videoen (der hedder noget rigtig skummelt på tysk. Karsten sørger for det.

 

Punkt 9 - Næste møde:

Næste bestyrelsesmøde er sat til Torsdag d. 9/1-2003 hos Christian kl 19.