Bestyrelsesmøde 17-10-2002


Tilstede: Christian, Nina, Karsten, Jens, Palle (referent)


Punkt 1 - Generalforsamlingen:

Der var bestyrelsens holdning, at den netop afholdte generalforsamling var forløbet ganske godt med en tilpas mængde seriøsitet og sjov.

Punkt 2 - Dæk i klubben:

Det er ved at være på tide at der bliver fjernet gamle dæk i klubben.
Personer i klubben med mulighed for at fjerne disse dæk efterlyses.

Punkt 3 - Nøgleansvarlig:

På bestyrelsesmødet blev det vedtaget, at Palle er klubbens nye nøgleansvarlig.

Punkt 4 - Skilte:

Pt. Har det ikke været muligt at få de fremstillede skilte lamineret. Bestyrelsen er ved at finde en anden løsning for lamineringen af disse.

Punkt 5 - Hjemmesideansvarlig:

Bestyrelsens nye medlem Christian er blevet valgt som ansvarlig for PMC’s hjemmeside.

Punkt 6 - Dåser i klubben:

Da affaldsspanden til metal fyldes op meget hurtigt pga. øl og vand på dåse opfordres medlemmerne til at sammenpresse disse dåser inden i smides bort.

Punkt 7 - Hylder til opbevaring af dæk:

Christian ser nærmere på måder at fremstille hylder/holdere til de dæk, der ligger i klubben.

Punkt 8 - Ny bank:

Bestyrelsen har vedtaget at skifte bank. Klubbens nye bank bliver fremover Nordea.

Punkt 9 - Materiel i klubben:

Da Hylle ikke længere bruger de kåbedele han har hængende i klubben, er bestyrelsen blevet enige om at rette henvendelse til ham med henblik på fjernelse af disse.

Punkt 10 - Indkøb:

Klubben har brug for en ny dåse håndrens. Det er dog er det et krav, at der bliver købt en ny med en dispenser på, da der var for meget spild med den gamle.