Bestyrelsesmøde 12-09-2002


Tilstede: Palle, Nina, Karsten, Jens (referent)


Punkt 1 - Olie:

Køb af olietønde (60l) er droppet, da Castrol Dk’s priser ikke kan konkurrere med Louis. 63Kr/L mod 45Kr/L for Catrol RS Superbike 10W50 fuldsynt.

Punkt 2 - Referater på nettet:

Der er kommet to referater til Tom. Bager sender resten.

Punkt 3 - Skabe:

Vi tager skabsspørgsmålet op igen om nogen måneder.

Punkt 4 - Skilte:

Bager har fremstillet div. Skilte til klublokalet. De ligger til laminering hos Tommy.

Punkt 5 - Kompressor:

Kompressoren er solgt til Adam for 275Kr. Penge gik til ølkassen.

Punkt 6 - Adresser:

Bager anmoder om at rette adresserne i medlemskartoteket.

Punkt 7 - Forsikring:

Forsikringsspørgsmålet rettet af Jon Nielsen er nedstemt af bestyrelsen. Et menigt medlem har bestyrelsens velsignelse til at tage sagen op. Hastig skriver en begrundelse til Jon.

Punkt 8 - Medlemsnumre:

Det har været anmodet at man kan se sit medlemsnummer på adresselisten på www.pmc.dk. Vi spørger Hylle om det kan lade sig gøre.

Punkt 9 - PMC listen:

Bestyrelsen opfordrer til at overveje om den enkelte mail har betydning for hele PMC listen. Man skal huske at enhver mail sendt til PMC listen bliver sendt ud til ca. 50 mennesker. Derfor kræver det at hver mail har relevans for de fleste. Hvis ikke, så besvar direkte.

Vi skal have ændret reply på PMC listen så der bliver sendt direkte til en person og ikke listen. Det burde nedsætte støj en smule.

Bestyrelsen overvejer oprettelsen af en Newsgroup som kædes direkte sammen med PMC listen. Palle kontakter Dantzer for en teknisk løsning af spørgsmålet.

Punkt 10 - Generalforsamling:

Afholdes Mandag den 7. oktober kl 19.00
Bager og Hastig laver girokort og sender indbydelser ud senest mandag den 16/9
Bager indkøber frimærker og konvolutter.
Kaffestuen skal reserveres (Palle)

Punkt 11 - Affald:

Vi mangler stadig metaltønden i PMC (Palle)

Punkt 12 - Hverveseddel:

Lave seddel til hvervning af DTU studerende.