Bestyrelsesmøde 22-08-2002


Tilstede: Palle, Jens, Karsten, Nina (referent)


Punkt 1 - Suppleant:

Efter telefonisk kontakt med Johnny er det blevet afgjort, at Johnny ikke er suppleant, men blot opstillede til bestyrelsen i sin tid.
Se referat fra Generalforsamlingen sidste år. Bestyrelsen fortsætter uden suppleant for Niels.

Punkt 2 - Advarsel:

Jeppe modtog ikke advarslen grundet forkert adresse og har nu efterfølgende gjort rent og vil efter eget udsagn kun ryge i gangene og ikke i klublokalet.
Mikkel har vi ikke hørt fra, Nina følger op med en e-mail.

Punkt 3 - Træf på toppen:

Klubben har givet et tilskud til Træf på Toppen turen på ca. 1000 kr.

Punkt 4 - Kaldred:

Klubben har givet et tilskud til Kaldred turen på ca. 650 kr. Desuden gavevin til Hylles forældre, der atter har lagt hus og have til et godt arrangement.

Punkt 5 - Olie:

Forslag: Køb af olietønde (60l) for at opnå billigere olie. Palle har kontakter via forsvaret og Bager kan formentligt også skaffe en pumpe forudsat der er stemning for det. Det vil Bager undersøge via listen. Bager ringer desuden til Castrol for flere priser.
Palle undersøger om vi overhovedet må have en tønde olie stående i klublokalet.

Punkt 6 - Luft:

Palle fik hjælp fra teknisk forvaltning til opsætning af luft.

Punkt 7 - Tilskud:

Vi har fået 2000 kr. fra PF! Godt gået Palle!

Punkt 8 - Referater på nettet:

Tom har dårlig tid og vi andre kan ikke finde ud af det. Tom eller Hylle bør instruere/lære mindst ét bestyrelsesmedlem, hvordan det gøres. Siden generalforsamlingen er ingen referater kommer på nettet. - Tom har påtænkt at gøre det nemmere i form af en skabelon eller tilsvarende.
Flere medlemmer har ytret ønske om at vide, hvad bestyrelsen laver!

Punkt 9 - Skabe:

Der er mangel på skabsplads.
Følgende skal kontaktes:
Esbjørn kommer til at afgive sit halve skab evt. et helt
Klaus, Sune stadig interesseret?
Preben L. stadig interesseret?
Roman Ford stadig interesseret?
Jakob Midtgård stadig interesseret?
Jakob Hyldal har halvt skab, ej medlem!
Aksel halvt skab, stadig interesseret? (medlem?)
Følgende har også et helt skab og vil blive kontaktet for at afgive det halve skab: Egon, Niels, Theis, Dantzer og Andrew. Desuden vil Karsten og Bager vil afgive et halvt skab hver.
Bager kontakter overstående.

Punkt 10 - Opmagasinering:

Generel opfordring til at overveje, hvad man hver især har liggende i klublokalet. Det skal desuden gemmes af vejen så vidt muligt og ikke generer. Der bør kun ligge dele man skifter / bruger ind i mellem. Palle skriver et indlæg til listen.

Punkt 11 - Dæk mm:

Ét sæt dæk per mand i klubben. Det er ikke et lager! Palle skriver om det i samme indlæg som ovenfor!

Liften virker igen (Tommy og Jon fiksede den til oprydningsdagen) og der må ikke stå dæk eller andet på liften. Liften burde flyttes længere ud i lokalet, for at den bliver brugt og ikke bare står hen i et hjørne.

Bager har fremstillet div. skilte, vil blive hængt op snarest muligt.

Forklaringssedlerne er afviklet. Vi må vise hinanden, hvordan værktøjet fungerer. Dog evt. huskesedler til noget værktøj bl.a.. momentnøgle og dæk-maskine.

Punkt 12 - Indkøb:

Der er indkøbt el-stik til sammenføjning af ledninger. (Karsten)

Punkt 13 - Kørsel:

Forslag om føreren for den langsomme gruppe er markeret med trafiksikkert (selvlysende) ’bælte’ eller ’armring’ for at gøre det lettere for de nye at følge med. Hvad siger de andre?

Ændring vedtaget om at køre skiftende mellem mandage og tirsdage i stedet for kun mandag. Se kalenderen. Bageren opdaterer desuden kalenderen efter bedste overbevisning.

Punkt 14 - Kompressor:

Vi sælger kompressoren, sidste bud skal være bestyrelsen i hænde (gerne via listen) fredag næste uge. Bager tager sig af det.

Punkt 15 - Næste møde:

Næste bestyrelsesmøde holdes hos Bager 12. september kl. 19.

Punkt 16 - Generalforsamling:

Afholdes 7. oktober skal planlægges ved næste bestyrelsesmøde i september.