Bestyrelsesmøde 11-04-2002


Tilstede: Nina, Karsten, Palle, Niels, Bager (Referent)


Punkt 1 -Dårlige betalere og nøgle status

Vi skal have en oversigt og status for nøgleudeståender og mangledne kontingent betalinger.
Nina laver en opdateret seddel over dårlige betalere og nøgleudeståender

Punkt 2 - Kalender

Bager opdaterer kalenderen indtil juli.
Bager kontakter Jeppe og Hylle omkring info for sommerhus ture.

Punkt 3 - Andre lokaler

Intet nyt i nye lokaler sagen. Niels og Palle vil indkalde til møde i lokalegruppen

Punkt 4 - Medlemmer uden MC kørekort

Der går løse rygter om prospects uden MC kørekort.
Vi laver fra dags dato stikkontrol med kørekort ved indmelding.

Punkt 5 - Tilskud på 2000kr fra PF??

Palle aflevere 2 kvitteringer på ca. 3000kr til PF sekretariatet. Nina laver brev hvis nødvendigt.

Punkt 6 - Sankt Hans

Vi har intet hørt om Sankt Hans arrangmentet. Bager kontakter Hylle omkring Sankt Hans og skriver det på kalenderen

Punkt 7 - Næste møde

Torsdag den 30/5 kl 19.00 hos Nina. Nina sender adresse og reminder ud en uge før.

Punkt 8 - Hjemmeside:

Niels rykker Hylle for mulighed for "profil" på hjemmesiden.