Bestyrelsesmøde 21-02-2002


Tilstede: Palle, Nina, Karsten, Jens (referent)


Punkt 1 - Nyt væktøj

Vi skal finde en dag hvor det nyindkøbte værktøj sættes op.
Lørdag den 23/2 blev valgt.

Punkt 2 - Dårlige betalere

Hvad er status for dårlige betalere?
Vi lavede en excel fil. Bager skriver rykkere ud.

Punkt 3 - Nøgler status:

Hvad er status for nøglerne?
Bager har kontaktet tidligere medlemmer angående aflevering af nøgle.

Punkt 4 - Opdatere punkter til kalenderen:

Niels holder weekend i Asserbo.
Hastig holder køreteknisk dag.
Klubaftner indtil Maj indskrevet i kalenderen.

Punkt 5 - Andre lokaler:

Niels og Palle indkalder til møde i lokalegruppen.