Bestyrelsesmøde 16-10-2001


Tilstede: Palle, Nina, Karsten, Jens (referent)


Punkt 1 - Nye medlemmer:

6 nye medlemmer blev godkendt

Punkt 2 - Biograftur:

RacerNiels overtog tjansen med at afholde biograftur på mandag.

Punkt 3 - Værkstedsdag:

lørdag den 17. i november afholdes værkstedsdag i klubben hvor der skal laves følgede:
Opsætning af hylder og hyldeknægte.
Opsætning af store kroge i rørene.
Tilpasning af værktøjstavlen.
Opsætning af små vejledninger.

Punkt 4 - Indkøb:

Vi mangler at indkøbe følgende til klubben:
Dæksæbe og Bremsepasta
Indkøb af forstærker og højtalere udsættes

Punkt 5 - Regnskab:

Nina lavede regnskabet færdig til på onsdag

Punkt 6 - Kvitteringer:

Nina kom ned i klubben og ordnede udeståender.

Punkt 7 - Mærkater til tønder

Moten Wagner laver 4 lamminerede stykker papir hvor der står: Spraydåser, Olie og benzin filtre, Bremsevædske, Kølervædske

Punkt 9 - Dårlige betalere:

Følgende er ikke noteret for at have betalt i år 2000, men er ikke udmeldt:
Birgitte Norby
Frans Redin
Henrik Kjems-Nielsen
Karsten Schwenn
Nikolai U. Hassing
Sten Eggers
Søren Aakjer Jensen
Vi kigger lige om de har betalt i 2001. Derefter sender vi dem en rykker.

Punkt 10 - Nøgler:

Følgende har nøgle, men er ikke medlem:
Sten Eggers
Nikolai U. Hassing
Frans Redin
Axel Wagner
Vi skal sende dem en rykker hvis de ikke har betalt for 2001