Oplæg til punkt 3, "Relokation af PMC, samt klubbens fremtid", ved Ekstraordinær Generalforsamling 18-02-2013


Fremlagt af Victor de Val Weywadt, bestyrelsesmedlem i PMC


Vi har igennem en periode været i dialog med CAS omkring placeringen af klublokalet. De har ønsket at flytte os ned i bygning 237, hvorfor vi efterhånden har været til en række koordinerende møder med CAS, pfa og pfg.

Som situationen ser ud nu, står vi jo ind for en ny situation i pmc.
Vi kan ikke længere blive i vores klublokale, som vi har haft siden klubbens fødsel.
Vi har været i dialog med både pf og cas, som har gjort det klart for os, at vi skal flytte ned i bygning 237, samt at vi skal finde en løsning i fællesskab med cas, pfa og pfg.
Pfa og pfg, som benytter bygning 237 på nuværende tidspunkt, har fremlagt nogle forslag for hvordan de mener at vi skal finde en løsning på problemstillingen.
Indtil videre har disse løsningsforslag ikke været positive for os, da vi anser deres krav for værende urimelige.
De er villige til at implementere os som en del af pfa, hvis vi følger deres regler og kontigentkrav.
Pfg er ikke samarbejdsvillige.
Vores tilstedeværelse skal ikke påvirke deres nuværende forhold.
Da vi ikke er af den holdning, at vores medlemmer ønsker en kontigentforhøjelse samt at være medlemmer i pfa i stedet for pmc, ser vi ikke deres forslag som en reel løsning.
Pf har givet udtryk for at de ikke ser det som en løsning, at vi ikke længere er vores egen klub, men udover dette ønsker de ikke at hjælpe os, så vi står på egne ben i denne sag.
Vi skal selv bidrage til lokaleudgifter i bygning 237, hvilke er temmelig omfattende.
Hvis vi ønsker nogen indflydelse på flytningen overhoved, skal vi have fundet en løsning senest 1. Marts.
Hvis dette ikke sker, foretages flytningen uden at tage hensyn til pmc.

Ud fra disse informationer, er der ikke langt til en konklusion.
Det er en svær fremtid for pmc,
vi har derfor overvejet om pmc skal blive en ren touringklub.
Martin har tilbudt at opbevare klubbens værktøj, hvis det bliver nødvendigt.
Hvis dette er noget medlemmerne bakker op omkring, er det endvidere overvejet hvor vidt vi skal fortsætte med at være en del af pf.
Hvis de ikke ønsker at hjælpe os, når vi for en gangs skyld har brug for hjælp, så er vores ægteskab til dem ikke besværet værd.
Endvidere bør dette gøres for at signalere at vi i pmc ikke bare finder os i hvad som helst fra dtu's side.
Det kan evt. Overvejes at drive klubben videre som en touringklub indtil fusionen mellem ihk og dtu er færdig, hvorefter der måske kan findes et nyt lokale i enten ballerup eller lyngby.